หัวข้อหลัก
หน้าหลัก
แนะนำหน่วยงาน
แนวทางการพัฒนาบทเรียน
การให้บริการ
การฝึกอบรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการพัฒนาสื่อการสอน
สาระน่ารู้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนการสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สื่อจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
สื่อการเรียนรู้การใช้โปรแกรม
Camstudio


Download 

CamStudio.2.5.b1.bin
lameACM-3.98.2
x264vfw

mfc71.zip

msvcr71.zip
Slide 7

คู่มือการติดตั้งและการใช้่งาน
โปรแกรมCamStudio
[1.98 MB]

 

ผู้ใช้ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม: 2384941

 

แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน download_trans.gif Download

Submitted On:
12 Dec 2007
Submitted By:
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง (suriya.k)
File Date:
12 Dec 2007
File Size:
77.00 Kb
File Type:
doc
Downloads:
3786
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0
Be the first to comment! Please sign in or register.

Joomla Templates By - Joomladesigns.co.uk